Věříme, že je možné vyvolat konzumní revoluci způsobující znovuzalesňování Země, aniž by došlo ke snížení spotřebitelského komfortu.

Cílem LaProve je stát se nástrojem pro takové spotřebitele, kteří vědomým výběrem ovlivňují své ekosystémy.

Zaměřujeme se na kvalitní produkty, především, ale nejen z Mexika, vyráběné udržitelným způsobem. Věříme, že spotřeba produktů vyrobených v malých lesních polykulturách je cestou k pokroku.

Hédonistická část naší vize propaguje nabídku vybrané mezinárodní produkce, často z průmyslových zdrojů.

Nebojíme se hybridních postojů zdánlivě neslučitelných priorit. Milujeme lesy i vybranou průmyslovou výrobu.

Věříme, že nedostatek představivosti vede ke zkáze.