LaProve se zaměřuje na produkty vysoké kvality z Mexika produkované trvale udržitelným způsobem výrobci, jejichž příběh je LaProve známý. Tolik opěvované zelené šachovnice políček západního Irska, smrkové monokultury Čech, nekonečné řady olivovníků v Andaluzii či geometrie plantáží palem olejných v nás vzbuzují odpor, smutek a strach. Máme rádi mlhu v divokých lesích a nespoutanou přírodu. Rádi bychom pomohli k jejímu zachování.  Uvědomělá spotřeba produkce z malých lesních polykultur je jedna z cest.