ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ("Όροι") της LaProve - σήμα κατατεθέν της Apexage sro, με την καταστατική της έδρα στη Sokolovská 104/85-626, Prague 8, IČO 04177410, καταχωρισμένο στο εμπορικό μητρώο με το sp. σφραγίδα C 243483 που τηρείται στο Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, e-mail info@apexage.eu, αριθμός τηλεφώνου +420776116536 ("Εμείς" ή "Πωλητής") ρυθμίζονται σύμφωνα με την § 1751 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 89/2012 Coll . ., του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε ("Αστικός Κώδικας") αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις εσάς, ως αγοραστών, και εμάς, ως πωλητών, που προκύπτουν σε σχέση με ή βάσει σύμβασης αγοράς ("Σύμβαση") που έχει συναφθεί μέσω της Ηλεκτρονικό κατάστημα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.laprove.com.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιέχονται στην Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ https://laprove.com/cs/content/7-zasady-zpracovani-osobnich-udaju.
Οι διατάξεις των παρόντων Όρων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας. Η Συμφωνία και οι Όροι και Προϋποθέσεις συντάσσονται στην Αγγλική γλώσσα. Μπορούμε να αλλάξουμε μονομερώς ή να συμπληρώσουμε τη διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων. Αυτή η διάταξη δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την περίοδο ισχύος της προηγούμενης έκδοσης των Όρων.
Όπως ίσως γνωρίζετε, επικοινωνούμε κυρίως εξ αποστάσεως. Ως εκ τούτου, ακόμη και για τη Συμφωνία μας, χρησιμοποιούνται μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας, τα οποία μας επιτρέπουν να συνάψουμε συμφωνία χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία Εμάς και Εσάς, και έτσι η συμφωνία συνάπτεται εξ αποστάσεως στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού καταστήματος, μέσω της διεπαφής του ιστότοπου ( "Διασύνδεση ιστού ηλεκτρονικού καταστήματος").
Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων έρχεται σε αντίθεση με όσα συμφωνήσαμε μαζί ως μέρος της διαδικασίας αγοράς σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η συγκεκριμένη συμφωνία θα υπερισχύει των Όρων.
1. ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1. Η τιμή είναι το οικονομικό ποσό που θα πληρώσετε για τα αγαθά.
1.2. Η τιμή αποστολής είναι το οικονομικό ποσό που θα πληρώσετε για την παράδοση των Αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της τιμής για τη συσκευασία τους.
1.3. Η συνολική τιμή είναι το άθροισμα της Τιμής και της Τιμής Αποστολής.
1.4. Ο ΦΠΑ είναι φόρος προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις.
1.5. Το τιμολόγιο είναι ένα φορολογικό παραστατικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον νόμο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στη Συνολική Τιμή.
1.6. Η παραγγελία είναι η αμετάκλητη πρότασή σας για σύναψη Σύμβασης για την αγορά Αγαθών μαζί μας.
1.7. Λογαριασμός χρήστη είναι ένας λογαριασμός που δημιουργείται με βάση τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς, ο οποίος επιτρέπει την αποθήκευση των καταχωρημένων δεδομένων και την αποθήκευση του ιστορικού των παραγγελθέντων αγαθών και των συμβάσεων που έχουν συναφθεί.
1.8. Είστε άτομο που ψωνίζει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και αναφέρεται από το νόμο ως αγοραστής.
1.9. Τα αγαθά είναι όλα όσα μπορείτε να αγοράσετε στο E-shop.
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
2.1. Η αγορά Αγαθών είναι δυνατή μόνο μέσω της διαδικτυακής διεπαφής του Ηλεκτρονικού καταστήματος.
2.2. Όταν αγοράζετε Αγαθά, είναι καθήκον σας να μας παρέχετε όλες τις πληροφορίες σωστά και με ειλικρίνεια. Ως εκ τούτου, θα θεωρήσουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρείχατε κατά την παραγγελία των Αγαθών είναι σωστές και αληθείς.
3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1. Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης με εμάς μόνο στην τσεχική γλώσσα.
3.2. Η σύμβαση συνάπτεται εξ αποστάσεως μέσω του Ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ τα έξοδα χρήσης μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας καλύπτονται από εσάς. Ωστόσο, αυτά τα κόστη δεν διαφέρουν σε καμία περίπτωση από τη βασική τιμή που πληρώνετε για τη χρήση αυτών των πόρων (δηλαδή, ειδικά για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο), επομένως δεν χρειάζεται να περιμένετε πρόσθετα έξοδα από Εμάς πέρα από τη Συνολική Τιμή . Με την αποστολή της Παραγγελίας, συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε τα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως.
3.3. Για να συνάψουμε τη Συμφωνία, πρέπει να δημιουργήσετε ένα προσχέδιο Παραγγελίας στο E-shop. Αυτή η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Πληροφορίες για τα Αγαθά που αγοράσατε (στο E-shop, δηλώνετε τα Προϊόντα που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε με το κουμπί "Προσθήκη στο καλάθι").
β) Πληροφορίες σχετικά με την τιμή, την τιμή αποστολής, τον τρόπο πληρωμής της συνολικής τιμής και τον απαιτούμενο τρόπο παράδοσης των εμπορευμάτων. αυτές οι πληροφορίες θα εισαχθούν ως μέρος της δημιουργίας του προσχέδιο της παραγγελίας στο περιβάλλον χρήστη του Ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ οι πληροφορίες για την Τιμή, την Τιμή Αποστολής και τη Συνολική Τιμή θα εισάγονται αυτόματα με βάση τα Αγαθά και τη μέθοδο παράδοση που επιλέξατε εσείς.
γ) Τα στοιχεία ταυτότητάς σας και επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν για να μπορέσουμε να παραδώσουμε τα Αγαθά, ιδίως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
δ) Σε περίπτωση σύμβασης βάσει της οποίας θα σας παραδίδουμε τα αγαθά τακτικά και επανειλημμένα, επίσης πληροφορίες για το χρονικό διάστημα που θα σας παραδώσουμε τα Αγαθά.
3.4. Κατά τη δημιουργία του προσχέδιο της Παραγγελίας, μπορεί να αλλάξει και να ελέγξει τα δεδομένα μέχρι τη στιγμή της δημιουργίας του. Αφού εκτελέσετε τον έλεγχο πατώντας το κουμπί «Δεσμευση παραγγελίας για πληρωμή», θα δημιουργήσετε την Παραγγελία. Ωστόσο, πριν πατήσετε το κουμπί, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε εξοικειωμένοι και συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η δημιουργία της Παραγγελίας. Το πλαίσιο ελέγχου χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση και συγκατάθεση. Αφού πατήσετε το κουμπί «Δέσμευση παραγγελίας για πληρωμή», όλα τα συμπληρωμένα στοιχεία θα σταλούν απευθείας σε εμάς.
3.5. Θα επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας το συντομότερο δυνατό μετά την παράδοσή της σε εμάς με ένα μήνυμα που θα σταλεί στη διεύθυνση e-mail σας που έχετε καταχωρίσει στην Παραγγελία. Η επιβεβαίωση θα περιλαμβάνει μια περίληψη της Παραγγελίας και αυτών των Όρων. Με την επιβεβαίωση της Παραγγελίας από την πλευρά μας, συνάπτεται η Σύμβαση μεταξύ Εμάς και Εσάς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις στη διατύπωση που ισχύουν από την ημερομηνία της Παραγγελίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας.
3.6. Μπορεί επίσης να υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας. Αυτές είναι ιδιαίτερα περιπτώσεις όπου τα Αγαθά δεν είναι διαθέσιμα ή περιπτώσεις όπου παραγγέλνετε μεγαλύτερο αριθμό Αγαθών από αυτόν που επιτρέπεται από την πλευρά μας. Ωστόσο, θα σας παρέχουμε πάντα πληροφορίες σχετικά με τον μέγιστο αριθμό Αγαθών εκ των προτέρων εντός του E-shop, επομένως δεν θα πρέπει να σας εκπλήσσει. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την Παραγγελία, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας στείλουμε μια προσφορά για τη σύναψη της Σύμβασης σε τροποποιημένη μορφή σε σύγκριση με την Παραγγελία. Σε μια τέτοια περίπτωση, η σύμβαση συνάπτεται όταν επιβεβαιώσετε την προσφορά μας.
3.7. Σε περίπτωση που αναγράφεται προφανώς λανθασμένη Τιμή στο E-shop ή στο προσχέδιο Παραγγελίας, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας παραδώσουμε τα Εμπορεύματα σε αυτήν την Τιμή, ακόμη και αν έχετε λάβει επιβεβαίωση της παραγγελίας και ως εκ τούτου η Σύμβαση έχει υπογραφεί κατέληξε στο συμπέρασμα. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως και θα σας στείλουμε μια προσφορά για σύναψη νέας Σύμβασης σε τροποποιημένη μορφή σε σύγκριση με την Παραγγελία. Σε τέτοια περίπτωση, η νέα Σύμβαση συνάπτεται τη στιγμή που θα επιβεβαιώσετε την προσφορά μας. Εάν δεν επιβεβαιώσετε την προσφορά μας ακόμη και εντός 3 ημερών από την αποστολή της, δικαιούμαστε να υπαναχωρήσουμε από τη συμφωνία που έχει συναφθεί. Ένα προφανές σφάλμα στην Τιμή θεωρείται, για παράδειγμα, μια κατάσταση όπου η Τιμή δεν αντιστοιχεί στη συνήθη τιμή σε άλλους πωλητές ή λείπει ή λείπει ένα ποσό.
3.8. Σε περίπτωση σύναψης της Σύμβασης, είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε το Συνολικό Τίμημα.
3.9. Εάν έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη, μπορείτε να υποβάλετε μια παραγγελία μέσω αυτού. Ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση, όμως, είστε υποχρεωμένοι να ελέγξετε την ορθότητα, την αλήθεια και την πληρότητα των προσυμπληρωμένων στοιχείων. Ωστόσο, η μέθοδος δημιουργίας Παραγγελίας είναι η ίδια όπως στην περίπτωση ενός αγοραστή χωρίς Λογαριασμό Χρήστη, αλλά το πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να συμπληρώνετε επανειλημμένα τα στοιχεία ταυτοποίησής σας.
3.10. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σας επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε έκπτωση για την αγορά Αγαθών. Για να παράσχετε έκπτωση, θα πρέπει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκπτωση στο προκαθορισμένο πεδίο ως μέρος του σχεδίου Παραγγελίας. Εάν το κάνετε, τα αγαθά θα σας παρασχεθούν με έκπτωση.
4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
4.1. Με βάση την εγγραφή σας στο E-shop, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη σας.
4.2. Κατά την εγγραφή ενός Λογαριασμού Χρήστη, είναι υποχρέωσή σας να εισάγετε όλα τα δεδομένα σωστά και αληθινά και να τα ενημερώνετε σε περίπτωση αλλαγής.
4.3. Η πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη διασφαλίζεται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Είναι καθήκον σας να τηρείτε το απόρρητο σχετικά με αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης και να μην παρέχετε αυτά τα δεδομένα σε κανέναν. Σε περίπτωση κατάχρησης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη.
4.4. Ο λογαριασμός χρήστη είναι προσωπικός και επομένως δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να επιτρέψετε σε τρίτους να τον χρησιμοποιήσουν.
4.5. Ενδέχεται να ακυρώσουμε τον Λογαριασμό Χρήστη σας, ειδικά εάν δεν τον χρησιμοποιείτε για περισσότερο από 2 μήνες ή εάν παραβιάσετε τις υποχρεώσεις σας βάσει της Συμφωνίας.
4.6. Ο λογαριασμός χρήστη ενδέχεται να μην είναι συνεχώς διαθέσιμος, ειδικά όσον αφορά την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού.
5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ
5.1. Η τιμή αναφέρεται πάντα στο E-shop, στο προσχέδιο Παραγγελίας και φυσικά στο Συμβόλαιο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της Τιμής που καθορίζεται για τα Αγαθά στο E-shop και της Τιμής που καθορίζεται στο προσχέδιο Παραγγελίας, θα ισχύει η Τιμή που καθορίζεται στο Προσχέδιο Παραγγελίας, η οποία θα είναι πάντα ίδια με την τιμή της Σύμβασης. Ως μέρος του σχεδίου Παραγγελίας, αναφέρεται επίσης η Τιμή αποστολής ή οι συνθήκες υπό τις οποίες η αποστολή είναι δωρεάν.
5.2. Η συνολική τιμή αναφέρεται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών που ορίζει ο νόμος.
5.3. Θα σας ζητήσουμε να πληρώσετε το Συνολικό Τίμημα μετά τη σύναψη της Σύμβασης και πριν παραδώσετε τα Αγαθά. Μπορείτε να πληρώσετε το συνολικό τίμημα με τους εξής τρόπους:
α) Με τραπεζικό έμβασμα. Θα σας στείλουμε τα στοιχεία πληρωμής ως μέρος της επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, το συνολικό τίμημα καταβάλλεται εντός 7 ημερών
β) Με κάρτα online. Σε μια τέτοια περίπτωση, η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της πύλης πληρωμής Stripe και η πληρωμή διέπεται από τους όρους αυτής της πύλης πληρωμής, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση: https://stripe.com/en-cz/legal/payment-terms . Σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα μέσω Διαδικτύου, η συνολική τιμή οφείλεται εντός 24 ωρών
γ) Αντικαταβολή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η πληρωμή θα γίνεται κατά την παράδοση των Αγαθών σε αντίθεση με την παράδοση των Αγαθών. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, το συνολικό τίμημα καταβάλλεται κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
δ) Μετρητά με προσωπική συλλογή. Μπορείτε να πληρώσετε για τα εμπορεύματα σε μετρητά εάν τα παραλάβετε στις εγκαταστάσεις μας. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά κατά την προσωπική είσπραξη, το συνολικό τίμημα καταβάλλεται κατά την παραλαβή των Αγαθών.
5.4. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή μετά την εξόφληση του Συνολικού Τιμής και θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Το τιμολόγιο θα προσαρτάται επίσης φυσικά στα Αγαθά και θα είναι διαθέσιμο στον Λογαριασμό Χρήστη.
5.5. Η κυριότητα των Αγαθών μεταβιβάζεται σε εσάς μόνο αφού πληρώσετε τη Συνολική Τιμή και παραλάβετε τα Αγαθά. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, το συνολικό τίμημα καταβάλλεται με πίστωση στον λογαριασμό μας, σε άλλες περιπτώσεις καταβάλλεται κατά την πληρωμή.
6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΖΗΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
6.1. Τα αγαθά θα σας παραδοθούν με τη μέθοδο της επιλογής σας και μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες επιλογές:
α) Προσωπική παραλαβή στα σημεία παράδοσης της εταιρείας Zásilkovna, Uloženka. Předejna
β) Παράδοση μέσω μεταφορικών εταιρειών Česká Pošta, PPL CZ, Zásilkovna, WeDo;
6.2. Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν μόνο εντός της ανακοινωθείσας εμβέλειας.
6.3. Ο χρόνος παράδοσης των Αγαθών εξαρτάται πάντα από τη διαθεσιμότητά τους και από τον επιλεγμένο τρόπο παράδοσης και πληρωμής. Ο αναμενόμενος χρόνος παράδοσης των Αγαθών θα σας κοινοποιηθεί στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Ο χρόνος που αναγράφεται στο E-shop είναι μόνο ενδεικτικός και ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό χρόνο παράδοσης. Σε περίπτωση προσωπικής παραλαβής στο κατάστημα, θα σας ενημερώνουμε πάντα για τη δυνατότητα παραλαβής των Εμπορευμάτων μέσω e-mail.
6.4. Αφού παραλάβετε τα Εμπορεύματα από τον μεταφορέα, είναι καθήκον σας να ελέγξετε την ακεραιότητα της συσκευασίας των Αγαθών και, σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος, να ενημερώσετε αμέσως τον μεταφορέα και Εμάς για αυτό το γεγονός. Σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα στη συσκευασία που υποδηλώνει μη εξουσιοδοτημένο χειρισμό και είσοδο στην αποστολή, δεν είναι καθήκον σας να αποδεχτείτε τα Εμπορεύματα από τον μεταφορέα.
6.5. Σε περίπτωση που παραβιάσετε την υποχρέωσή σας να παραλάβετε τα Αγαθά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 6.4 των Όρων και Προϋποθέσεων, αυτό δεν συνεπάγεται παραβίαση της υποχρέωσής μας να σας παραδώσουμε τα Αγαθά. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι δεν αποδέχεστε τα Αγαθά δεν αποτελεί υπαναχώρηση από τη Σύμβαση μεταξύ μας και εσάς. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση, έχουμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη Συμφωνία λόγω της ουσιαστικής παραβίασης της Συμφωνίας από μέρους σας. Εάν αποφασίσουμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα, η ανάκληση ισχύει την ημέρα που θα σας παραδώσουμε αυτήν την υπαναχώρηση. Η υπαναχώρηση από τη Σύμβαση δεν επηρεάζει το δικαίωμα επιστροφής του τιμήματος μεταφοράς ή το δικαίωμα αποζημίωσης για ζημιά, εάν έχει προκύψει.
6.6. Εάν, για λόγους που προκύπτουν από την πλευρά σας, τα Αγαθά παραδίδονται επανειλημμένα ή με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που είχε συμφωνηθεί στη Σύμβαση, είναι καθήκον σας να Μας αποζημιώσετε για το κόστος που σχετίζεται με αυτήν την επαναλαμβανόμενη παράδοση. Θα σας στείλουμε τα στοιχεία πληρωμής για την πληρωμή αυτών των εξόδων στη διεύθυνση e-mail σας που καθορίζεται στη Σύμβαση και οφείλονται 14 ημέρες μετά την παράδοση του e-mail.
6.7. Επικίνδυνη ζημιά στα Εμπορεύματα περνά σε εσάς τη στιγμή που τα αναλαμβάνετε. Σε περίπτωση που δεν αναλάβετε τα Αγαθά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 6.4 των Όρων και Προϋποθέσεων, ο κίνδυνος ζημιάς στα Αγαθά περιέρχεται σε εσάς τη στιγμή που είχατε την ευκαιρία να τα αναλάβετε , αλλά για λόγους από μέρους σας δεν τους αναλάβατε. Η μεταβίβαση του κινδύνου ζημιάς στα Αγαθά σημαίνει ότι από αυτή τη στιγμή φέρετε όλες τις συνέπειες που σχετίζονται με την απώλεια, καταστροφή, ζημιά ή οποιαδήποτε φθορά των Αγαθών.
6.8. Σε περίπτωση που τα Εμπορεύματα δεν ήταν καταχωρημένα ως σε απόθεμα στο E-shop και αναγραφόταν κατά προσέγγιση χρόνος διαθεσιμότητας, θα σας ενημερώνουμε πάντα σε περίπτωση:
α) έκτακτη διακοπή της παραγωγής των Αγαθών, με την οποία θα σας ενημερώνουμε πάντα για τον νέο αναμενόμενο χρόνο διαθεσιμότητας ή πληροφορίες σχετικά με το γεγονός ότι δεν θα είναι δυνατή η παράδοση των Αγαθών.
β) καθυστέρηση στην παράδοση των Αγαθών από τον προμηθευτή μας, με την οποία θα σας ενημερώνουμε πάντα για τον νέο αναμενόμενο χρόνο παράδοσης.
6.9. Σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να σας παραδώσουμε τα Αγαθά ακόμη και εντός 30 ημερών από τη λήξη της περιόδου παράδοσης των Αγαθών που καθορίζεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας, για οποιονδήποτε λόγο, εμείς και εσείς δικαιούμαστε να υπαναχωρήσουμε από τη Σύμβαση.
Συνέχιση Όρων και Προϋποθέσεων

ΕΔΩ

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website