ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK
A LaProve jelen általános szerződési feltételei ("Feltételek") - az Apexage sro védjegye, amelynek székhelye: Sokolovská 104/85-626, Prága 8, IČO 04177410, sp. A prágai Városi Bíróságon tartott C 243483 bélyegző, az info@apexage.eu e-mail cím, a +420776116536 telefonszám ("Mi" vagy "Eladó") a 89/2012 Coll törvény 1751. §-ának (1) bekezdése szerint szabályozott . ., a módosított Polgári Törvénykönyv ("Ptk.") az Ön, mint vevő, és mi, mint eladó, kölcsönös jogai és kötelezettségei, amelyek az adásvételi szerződéssel ("Szerződés") kapcsolatban vagy annak alapján keletkeznek. E-shop az interneten a www.laprove.com címen.
Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos minden információt a Személyes Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, amely itt található: https://laprove.com/cs/content/7-zasady-zpracovani-osobnich-udaju.
A jelen Feltételek rendelkezései a Szerződés szerves részét képezik. A Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek angol nyelven készültek. Az Általános Szerződési Feltételek szövegét egyoldalúan módosíthatjuk vagy kiegészíthetjük. Ez a rendelkezés nem érinti a Feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
Mint bizonyára tudja, elsősorban távolról kommunikálunk. Ezért a Szerződésünkhöz is olyan távoli kommunikációs eszközöket alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy Ön és Ön egyidejű fizikai jelenléte nélkül is megállapodást kössünk, és így a Szerződés megkötése távolról, az E-shop környezetben, a weboldal felületén keresztül történik ( "E-shop webes felülete").
Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely része ellentmond annak, amiben az Ön E-shopunkon történő vásárlása során közösen megállapodtunk, akkor ez a konkrét megállapodás elsőbbséget élvez a Feltételekkel szemben.
1. NÉHÁNY FOGALOMMEGHATÁROZÁS
1.1. Az ár az a pénzügyi összeg, amelyet az Árukért fizet;
1.2. A szállítási ár az a pénzügyi összeg, amelyet Ön az Áruk kiszállításáért fizet, beleértve a csomagolás árát is;
1.3. A teljes ár az Ár és a Szállítási Ár összege;
1.4. Az ÁFA a hatályos jogszabályok szerint általános forgalmi adó;
1.5. A számla a teljes árról szóló általános forgalmi adóról szóló törvény szerint kiállított adóbizonylat;
1.6. A megrendelés az Ön visszavonhatatlan javaslata áruvásárlási szerződés velünk való megkötésére;
1.7. A felhasználói fiók az Ön által megadott adatok alapján létrehozott fiók, amely lehetővé teszi a megadott adatok tárolását, valamint a megrendelt Áruk és megkötött Szerződések történetének tárolását;
1.8. Ön az E-shopunkban vásárló személy, akire a törvény vevőként hivatkozik;
1.9. Az áruk minden, amit az e-shopban vásárolhat.
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK
2.1. Áruk vásárlása kizárólag az E-shop webes felületén keresztül lehetséges.
2.2. Áruk vásárlásakor az Ön kötelessége, hogy minden információt helyesen és a valóságnak megfelelően közöljön velünk. Ezért az áru megrendelésekor megadott információkat helyesnek és valósnak tekintjük.
3. SZERZŐDÉSKÖTÉS
3.1. Velünk csak cseh nyelven lehet szerződést kötni.
3.2. A szerződés távolról, az E-shopon keresztül jön létre, a távoli kommunikációs eszközök igénybevételének költségeit Ön viseli. Ezek a költségek azonban semmiben sem térnek el attól az alapdíjtól, amelyet Ön ezen erőforrások használatáért (vagyis különösen az internet-hozzáférésért) fizet, így nem kell számítania a Teljes Áron felüli további költségekre. . A Megrendelés elküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a távoli kommunikáció eszközeit használjuk.
3.3. Ahhoz, hogy megköthessük a Szerződést, létre kell hoznia egy Megrendelés-tervezetet az E-shopon. Ennek az ajánlatnak a következő információkat kell tartalmaznia:
a) Tájékoztatás a megvásárolt Árukról (az E-shopban Ön a „Kosárba tesz” gombbal jelzi a megvásárolni kívánt árut);
b) Tájékoztatás az Árról, Szállítási Árról, a Teljes Ár fizetési módjáról és az Áru szállításának szükséges módjáról; ezek az adatok a Megrendelés tervezetének elkészítése részeként kerülnek megadásra az E-shop felhasználói környezetében, míg az Ár, Szállítási Ár és Teljes Ár információk automatikusan az Árutól és a megrendelés módjától függően. az Ön által választott szállítás;
c) Az Ön azonosítója és elérhetőségei, amelyek lehetővé teszik az Áruk kiszállítását, különösen név, vezetéknév, szállítási cím, telefonszám és e-mail cím;
d) Olyan Szerződés esetén, amely alapján rendszeresen és ismétlődően szállítjuk Önnek az Árut, tájékoztatást arról is, hogy mennyi ideig szállítjuk Önnek az Árut.
3.4. A Megbízás tervezetének elkészítése során módosíthatja, ellenőrizheti az adatokat annak megalkotásáig. A „Megrendelés fizetéshez kötött” gomb megnyomásával végzett ellenőrzést követően létrejön a Megrendelés. A gomb megnyomása előtt azonban meg kell erősítenie, hogy ismeri és elfogadja jelen Feltételeket, ellenkező esetben a Megrendelés létrehozása nem lehetséges. A jelölőnégyzet megerősítésre és hozzájárulásra szolgál. A „Megrendelés fizetéshez kötve” gomb megnyomása után az összes kitöltött adatot közvetlenül hozzánk küldjük.
3.5. Megrendelését a lehető legrövidebb időn belül visszaigazoljuk, miután az megérkezett hozzánk a Megrendelésben megadott e-mail címére küldött üzenettel. A visszaigazolás tartalmazza a Megrendelés és a jelen Feltételek összefoglalóját. A Megrendelés részünkről történő visszaigazolásával létrejön a Szerződés köztünk és Ön között. A Megrendelés napján hatályos szövegezési feltételek a Szerződés szerves részét képezik.
3.6. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor nem tudjuk visszaigazolni a megrendelését. Ezek különösen olyan helyzetek, amikor az Áruk nem állnak rendelkezésre, vagy amikor Ön a részünkről megengedettnél nagyobb számú árut rendel. Az E-shopon belül azonban mindig előzetesen tájékoztatjuk Önt az áruk maximális számáról, így ez nem lehet meglepő. Abban az esetben, ha valamilyen okból nem tudjuk visszaigazolni a Megrendelést, felvesszük Önnel a kapcsolatot, és ajánlatot küldünk a Szerződés megkötésére a Megrendeléshez képest módosított formában. Ebben az esetben a szerződés akkor jön létre, amikor Ön megerősíti ajánlatunkat.
3.7. Abban az esetben, ha az E-shopban vagy a Megrendelés-tervezetben nyilvánvalóan téves Ár szerepel, nem vagyunk kötelesek az Árut ezen az áron szállítani Önnek, még akkor sem, ha megkapta a Megrendelés visszaigazolását, és ezért a Szerződés létrejött. arra a következtetésre jutott. Ilyen helyzetben azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot, és ajánlatot küldünk a Megrendeléshez képest módosított formában új Szerződés megkötésére. Ebben az esetben az új Szerződés akkor jön létre, amikor Ön megerősíti ajánlatunkat. Amennyiben ajánlatunkat annak elküldésétől számított 3 napon belül sem erősíti meg, jogunkban áll elállni a megkötött Szerződéstől. Nyilvánvaló hibának minősül az Árban például az a helyzet, amikor az Ár nem felel meg a többi eladónál szokásos árnak, vagy hiányzik vagy hiányzik egy szám.
3.8. A Szerződés megkötése esetén Ön köteles a teljes árat megfizetni.
3.9. Ha felhasználói fiókot állított be, azon keresztül rendelhet. Ön azonban ilyen esetben is köteles ellenőrizni az előre kitöltött adatok helyességét, valóságtartalmát és teljességét. A Megrendelés elkészítésének módja azonban megegyezik a Felhasználói fiókkal nem rendelkező vásárlóéval, előnye azonban, hogy nem kell ismételten kitöltenie azonosító adatait.
3.10. Bizonyos esetekben engedményt adunk az Áruk vásárlásához. A kedvezmény biztosításához a Megrendelés-tervezet részeként az előre meghatározott mezőben ki kell töltenie a kedvezményre vonatkozó adatokat. Ha így tesz, az Árut kedvezményesen biztosítjuk Önnek.
4. FELHASZNÁLÓI FIÓK
4.1. Az E-shopban történő regisztrációja alapján hozzáférhet felhasználói fiókjához.
4.2. Felhasználói fiók regisztrálásakor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, illetve változás esetén frissíteni.
4.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. Az Ön kötelessége, hogy ezeket a hozzáférési kódokat bizalmasan kezelje, és ezeket az adatokat senkinek ne adja át. Abban az esetben, ha visszaélnek velük, nem vállalunk felelősséget.
4.4. A felhasználói fiók személyes, ezért Ön nem jogosult harmadik félnek engedélyezni annak használatát.
4.5. Törölhetjük Felhasználói fiókját, különösen, ha több mint 2 hónapig nem használja, vagy ha megszegi a Szerződésben vállalt kötelezettségeit.
4.6. Előfordulhat, hogy a felhasználói fiók nem érhető el folyamatosan, különös tekintettel a hardver és szoftver berendezések szükséges karbantartására.
5. ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK, TULAJDONFOGLALÁS
5.1. Az ár mindig az E-shopon belül, a Megrendelés-tervezetben és természetesen a Szerződésben is szerepel. Az E-shopban az Árukra meghatározott Ár és a Megrendelés-tervezetben meghatározott Ár közötti eltérés esetén a Megrendelés-tervezetben meghatározott Ár az irányadó, amely mindig megegyezik a Szerződésben szereplő árral. A Megrendelés-tervezet részeként feltüntetésre kerül a szállítási ár, vagy az ingyenes szállítás feltételei is.
5.2. A teljes ár ÁFA-t tartalmaz, amely tartalmazza a törvényben meghatározott összes díjat.
5.3. A Szerződés megkötése után és az Áru átadása előtt a Teljes ár megfizetésére kötelezzük Önt. A teljes árat az alábbi módokon fizetheti ki:
a) Banki átutalással. Fizetési információkat a Megrendelés visszaigazolásaként küldünk Önnek. Átutalásos fizetés esetén a végösszeg 7 napon belül esedékes
b) Online kártyával. Ebben az esetben a fizetés a Stripe fizetési átjárón keresztül történik, és a fizetésre ennek a fizetési átjárónak a feltételei az irányadók, amelyek a következő címen érhetők el: https://stripe.com/en-cz/legal/payment-terms . Online kártyás fizetés esetén a végösszeg 24 órán belül esedékes
c) Utánvét. Ebben az esetben a fizetés az Áru leszállításakor történik, nem az Áru átadásával. Utánvétes fizetés esetén a teljes ár az Áru átvételekor esedékes.
d) Személyes átvételkor készpénz. Az árut készpénzben fizetheti, ha azokat telephelyünkön átveszik. Személyes átvételkor készpénzes fizetés esetén a teljes ár az Áru átvételekor esedékes.
5.4. A számlát a teljes ár kifizetését követően elektronikus formában állítjuk ki, és az Ön e-mail címére küldjük. A számla fizikailag is csatolva lesz az Árukhoz, és elérhető a Felhasználói fiókban.
5.5. Az Áru tulajdonjoga csak akkor száll át Önre, ha kifizette a teljes árat és átvette az árut. Banki átutalással történő fizetés esetén a Teljes ár kifizetése számlánkon történő jóváírással történik, egyéb esetekben fizetéskor.
6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA, A DOLGOK KÁROSODÁSÁNAK KOCKÁZATÁNAK ÁTRUHÁZÁSA
6.1. Az árut az Ön által választott módon szállítjuk ki Önnek, és az alábbi lehetőségek közül választhat:
a) Személyes átvétel a cég Zásilkovna, Uloženka átvételi pontjain; Předejna
b) Szállítás Česká Pošta, PPL CZ, Zásilkovna, WeDo szállítótársaságokon keresztül;
6.2. Az árut csak a meghirdetett elérhetőségen belül lehet kiszállítani.
6.3. Az Áruk szállítási ideje mindig a rendelkezésre állástól, valamint a választott szállítási és fizetési módtól függ. Az Áruk várható szállítási idejét a Megrendelés visszaigazolásában közöljük. Az E-shopon feltüntetett időpont tájékoztató jellegű, és eltérhet a tényleges szállítási időtől. A telephelyen történő személyes átvétel esetén minden esetben e-mailben értesítjük az áru átvételének lehetőségéről.
6.4. Az Áru fuvarozótól történő átvétele után az Ön kötelessége ellenőrizni az Áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni erről a fuvarozót és minket. Abban az esetben, ha a csomagoláson olyan hiba található, amely jogosulatlan kezelésre és a küldeménybe való belépésre utal, nem kötelessége átvenni az Árut a fuvarozótól.
6.5. Abban az esetben, ha Ön megszegi az Áru átvételére vonatkozó kötelezettségét, az Általános Szerződési Feltételek 6.4. pontja szerinti esetek kivételével, ez nem jelenti az Áruk Önnek való szállítására vonatkozó kötelezettségünk megszegését. Ugyanakkor az a tény, hogy Ön nem veszi át az Árut, nem jelenti a köztünk és Ön között létrejött szerződéstől való elállást. Ilyen esetben azonban jogunkban áll elállni a Szerződéstől, ha Ön lényegesen megszegi a Szerződést. Ha úgy döntünk, hogy gyakoroljuk ezt a jogot, az elállás azon a napon lép hatályba, amikor az elállást kézbesítjük Önnek. A Szerződéstől való elállás nem érinti a fuvarozás árának megtérítéséhez való jogot, illetve a kár megtérítéséhez való jogot, ha az felmerült.
6.6. Ha az Ön részéről felmerülő okokból az Árut ismételten vagy a Szerződésben megállapodotttól eltérő módon kézbesítik, az Ön kötelessége, hogy megtérítse az ismételt szállítással kapcsolatos költségeket. Ezen költségek kifizetéséhez szükséges fizetési adatokat a Szerződésben megadott e-mail címére küldjük meg, és az e-mail kézbesítésétől számított 14 napon belül esedékesek.
6.7. Az Áru veszélyes sérülése az átvétel pillanatában száll át Önre. Abban az esetben, ha Ön nem veszi át az Árut, az Általános Szerződési Feltételek 6.4 pontja szerinti esetek kivételével, az Áru sérülésének kockázata abban a pillanatban száll át Önre, amikor lehetősége nyílt átvenni. , de a saját okok miatt nem vette át őket. Az Áru sérülésének kockázatának áthárítása azt jelenti, hogy ettől a pillanattól kezdve Ön viseli az Áruk elvesztésével, megsemmisülésével, sérülésével vagy bármilyen minőségromlásával kapcsolatos valamennyi következményt.
6.8. Abban az esetben, ha az Áru nem volt raktáron az E-shopban, és a rendelkezésre állás hozzávetőleges időpontja volt feltüntetve, mindig tájékoztatjuk Önt az alábbi esetekben:
a) az Áru gyártásának rendkívüli megszakítása, melynek során mindig tájékoztatjuk Önt a rendelkezésre állás új várható időpontjáról vagy arról, hogy az Árut nem tudjuk kiszállítani;
b) késedelmes az Áru leszállítása Szállítónktól, aminek következtében mindig tájékoztatjuk Önt az új várható szállítási időről.
6.9. Abban az esetben, ha az Árut a Megrendelés visszaigazolásában meghatározott szállítási határidő lejártától számított 30 napon belül sem tudjuk Önnek bármilyen okból kiszállítani, Ön és mi is jogosultak vagyunk elállni a Szerződéstől.
Az Általános Szerződési Feltételek folytatása

ITT

Availability: 91 In Stock

A Pinole egy hagyományos mexikói félkész termék. Pörkölt, őrölt kukorica, pörkölt kakaóval, cukorral, chiával és fahéjjal keverve. A nyugati közönség megismerkedett McDouglas Born To Run bestsellerével. Bár nem kifejezetten ízletes keverék, biztos oka van annak, hogy a világ legjobb hosszútávfutóinak tartott Rarámuri futók évszázadok óta használják. A tápanyagok és emésztésük közötti egyensúly valószínűleg jó eredményeket biztosít. A nyugati közönség McDouglas Born To Run című bestsellerében ismerkedett meg.

 

Availability: 94 In Stock

A Pinole egy hagyományos mexikói félkész termék. Ez a különleges pinole termék egy pirítatlan őrölt kukorica, amely chíával keverve van. A nyugati közönség McDouglas Born To Run című bestsellerében ismerkedett meg. Bár nem egy kifejezetten ízletes keverék, biztos oka van annak, hogy a világ legjobb hosszútávfutóinak tartott Rarámuri futók évszázadok óta használják. Valószínűleg a tápanyagok és annak emésztése közötti egyensúly jó eredményeket ad.

 

Availability: 94 In Stock

A Pinole egy hagyományos mexikói félkész termék. Pörkölt vagy pirítatlan őrölt kukorica, pörkölt kakaóval, cukorral és fahéjjal keverve. A nyugati közönség megismerkedett McDouglas Born To Run bestsellerével. Bár ez nem egy kifejezetten ízletes keverék, biztos oka van annak, hogy a világ legjobb hosszútávfutójának tartott Rarámuri futók évszázadok óta használják. Valószínűleg a tápanyagok és annak emésztése közötti egyensúly jó eredményeket ad.