tags

    No tags have been specified yet.
Chipotle´d Smoked Almonds and Pistachios "Smoky Almonds"

Chipotled smoked almonds

Chipotled rökmandlar stekt och saltad. Täckt i försiktigt pulveriserat chipotlelager. Medelvarmt. Man röker mandel, liksom chipotle, som är rökt chili jalapeno.

Aktiva filter